Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia naszej restauracji i zasmakowania w wyjątkowo przyrządzanych, tradycyjnych daniach kuchni polskiej . Zapewniamy także dowóz dań na wynos poprzez Pyszne.pl, Pizza Portal i Lunch 24.

 

RESTAURACJA KURNA CHATA

ul. Odrzańska 17

50-113 Wrocław

rezerwacje@kurnachata.pl

tel. +48 (71) 341 06 68

Czynne od poniedziałku do soboty 07-24

w niedzielę 07-22

 • W godzinach 7-12 serwujemy śniadania
 • Zamówienia przyjmujemy od poniedziałku do piątku do godz. 24:00, w niedzielę do godziny 22:00.

Orders should be placed before 11.59 p.m (Monday -Saturday), on Sunday before 10.00 p.m. .

Uwagi i sugestie prosimy kierować na adres

rezerwacje@kurnachata.pl

Please send your comments and suggestion to

rezerwacje@kurnachata.pl

Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową od poniedziałku do czwartku. Nie prowadzimy rezerwacji w weekendy ( piątek - niedziela) oraz w  święta.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH W RESTAURACJI "KURNA CHATA"

Informujemy, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Lukrecja sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. S. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP 8971815335.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą mailową pod adresem: rezerwacje@kurnachata.pl lub telefonicznie pod numerem:71 341 06 68
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu przygotowania oraz potwierdzenia rezerwacji w restauracji "Kurna Chata" położonej we Wrocławiu (50-113) przy ul. Odrzańskiej 17.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Podanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej jest niezbędne dla realizacji umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
     1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
     2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
     3. przenoszenia danych,
     4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
     5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres nieprzenoszący terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych określonych w ustawie 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 3. W restauracji stosowany jest monitoring poprzez rejestrację obrazu za pomocą kamer przemysłowych zainstalowanych na sali operacyjnej i w kuchni w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się na jego terenie. Dodatkowo monitoring pełni funkcję prewencyjną, dowodową i nadzorującą, w tym służy kontroli wykonywania czynności służbowych przez pracowników i współpracowników, przestrzegania bhp, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, a także pozwala na podniesienie jakości świadczonych przez zakład usług.
 4. Przechowywanie danych na nośnikach odbywać się będzie przez 14 kolejnych dni od dnia rejestracji. Po tym okresie zapis będzie niszczony, poprzez rejestrację bieżącą (zapis przez nadpisywanie). Zapisane obrazy stanowiące dowód w sprawie mogą być przechowywane do czasu wyjaśnienia sprawy. Nośniki stanowiące dowód w sprawie zostaną opisane i przechowywane przez Administratora Danych Osobowych.
 5. Przechowywane obrazy z monitoringu mogą być wydawane organom państwa na ich wezwanie wyłącznie na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas!


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

google logo